logo
logo

Get in touch

Awesome Image Awesome Image

Marketing PPC June 29, 2022

Ako na DSA kampane

Written by Martina

comments 0

Dynamické reklamy vo vyhľadávaní pomáhajú osloviť ľudí, ktorí hľadajú vaše produkty alebo služby bez toho, aby ste museli aktívne spravovať kľúčové slová či reklamy. V tomto článku si vysvetlíme, čo sú DSA kampane a ako DSA kampane v Google Ads fungujú.


Čo sú DSA kampane?

DSA je skratka od anglického názvu Dynamic Search Ads a predstavuje dynamickú reklamu vo vyhľadávaní. Z pohľadu používateľa je táto kampaň, respektíve jej reklamy, takmer totožné ako reklamy v bežných vyhľadávacích kampaniach. Dynamické reklamy vo vyhľadávaní sú teda podobné tradičným textovým kampaniam, líšia sa však v nastaveniach a možnostiach pre inzerenta.

 

Ako fungujú DSA kampane?

DSA kampaň funguje na princípe spájania vyhľadávacích dopytov s obsahom stránky bez nutnosti zadávať konkrétne kľúčové slová. Zjednodušene povedané, v klasickej kampani nastavíte reklamné texty a kľúčové slová, na ktoré chcete cieliť, a na ktoré sa majú reklamy zobrazovať. Pri nastavení DSA kampane nemusíte zadávať kľúčové slová, namiesto toho využijete index webu a reklamy. Niektoré ich časti sa automaticky vytvárajú z dát na webe. Google potom priradí dopyt používateľa ku konkrétnej podstránke na vašom webe alebo v informačnom kanáli a zobrazí dynamicky generovanú, prispôsobenú reklamu. Dalo by sa teda povedať, že tieto kampane sú čiastočne automatizované.

 

Ako DSA fungujú v praxi?

Predstavte si firmu, ktorá sa venuje výrobe nábytku, návrhu nábytku a interiéru a ďalším súvisiacim službám. Tieto služby má firma uvedené na webe a v najlepšom prípade má každá služba svoju vlastnú podstránku.

Pri vytvorení DSA kampane pre túto firmu by ste nemuseli zadávať žiadne kľúčové slová. Google by sám spároval jej web s relevantnými vyhľadávacími dopytmi a používateľov by prostredníctvom reklamy odkazoval na konkrétne podstránky týchto služieb na webe.

Reklama by sa tak mohla zobrazovať na základe rôznych vyhľadávacích dopytov, ako napríklad “výroba nábytku”, “návrh interiérov”, “interiérový dizajn” a podobne.

 

Postup vytvárania DSA

Vytvorenie DSA je pomerne jednoduché. Môžete ju vytvoriť ako reklamnú skupinu v rámci už existujúcej kampane alebo vytvoriť samostatnú DSA kampaň. Postupujte podľa týchto krokov:

 1. Vo svojom účte Google Ads prejdite na kartu “Kampane” a stlačte tlačidlo “+” na vytvorenie novej kampane. Vyberte cieľ “Vytvoriť kampaň bez zvoleného cieľa” a kliknite na tlačidlo pokračovať.
   
   
   
      
 2. Vyberte typ kampane “Hľadať” alebo “Vyhľadávanie”. Pomenujte a nakonfigurujte svoju kampaň ako pri bežnej vyhľadávacej kampani (cieľ, oblasť, jazyk,…).

   
   
      
 3. Aby ste si nastavili zdroj pre dynamické reklamy, kliknite na ďalšie nastavenia a vyberte “Nastavenie dynamických reklám vo vyhľadávaní”.


    
      
 4. Zadajte doménu vašej stránky a vyberte zdroj zacielenia – index Google (automatické preskenovanie stránky), predpripravený zoznam stránok vo firemných údajoch alebo ich kombináciu. Ak nemáte pripravený zoznam stránok, zvoľte možnosť index Google.

   
   
      
 5. Nasleduje dôležitý krok – nastavenie reklamnej skupiny. Pri bežných vyhľadávacích kampaniach v reklamnej skupine nastavujeme kľúčové slová, na ktoré chceme reklamy cieliť. Pri DSA kampani nastavujeme vstupné stránky, na ktoré reklamy cielime. Na výber máme manuálnu voľbu vstupných stránok, výber všetkých stránok alebo výber stránok podľa pravidiel (napr. Webová adresa obsahuje /produkt/). Ak používate zoznam stránok, bude možné pravidlá zostavovať aj podľa štítkov, ktoré sú v tomto zozname obsiahnuté. Je možné nastaviť viac reklamných skupín a každej nastaviť vlastné pravidlá. Taktiež je možné tieto pravidlá použiť ako vylučovacie podmienky po vytvorení kampane.

   

       
 6. Prejdite na vytvorenie reklamy, kde je potrebné vytvoriť 2 popisy s maximálnym počtom 90 znakov. Nadpisy sú automaticky generované z webu, resp. konkrétnej vstupnej stránky, ktorá bude vybraná pre daný vyhľadávací dopyt.

   
   
       
 7. Vyplňte rozšírenia a rozpočet ako pri klasických textových reklamách. Kliknite “Zverejniť kampaň” a DSA kampaň je hotová.

 

 

Výhody a nevýhody DSA kampaní

Pri zvažovaní akejkoľvek novej formy PPC reklamy je dôležité a potrebné brať do úvahy výhody a nevýhody danej reklamy. Dynamické reklamy vo vyhľadávaní rovnako nie sú výnimkou. Uvedieme si niekoľko pozitívnych, ale aj negatívnych vlastností DSA kampaní.

 

Výhody DSA kampaní

Šetria čas

Veľkou výhodou je, že tento typ kampane šetrí čas a behom niekoľkých minút je možné spustiť vyhľadávaciu kampaň na desiatky, stovky či tisícky podstránok webu. Nemusíte premýšľať nad kľúčovými slovami a jednou kampaňou viete cieliť na tisícky vyhľadávacích dopytov. Z hľadiska inzerenta je nutné menej zásahov a nastavení ako pri klasickej vyhľadávacej kampani.

 

Aktualizujú sa v čase

Čiastočná automatizácia je veľkou výhodou tejto kampane. Predstaviť si to môžeme tak, že ak pridáme alebo naopak odoberieme nejakú podstránku na webe, táto kampaň na to zareaguje a prestane, respektíve začne reklamy zobrazovať podľa zmien na webe. Aj napriek tomu je však vhodná čiastočná manuálna kontrola.

 

Longtail kľúčové slová

Dynamické reklamy vo vyhľadávaní môžu zvýšiť návštevnosť na základe “longtailových” kľúčových slov, zatiaľ čo štandardná kampaň vo vyhľadávaní môže spôsobiť, že tieto výrazy prehliadnete a v kampaniach nepoužijete.

 

Vypĺňajú medzeru v pokrytí kľúčových slov

Výhodou je, že DSA kampane pomôžu objaviť nové kľúčové slová, na ktoré sme neprišli počas analýzy kľúčových slov alebo sa začali vyhľadávať až v priebehu času. Tieto nové perspektívne kľúčové slová môžete použiť následne v klasických kampaniach.

 

Zvyšujú návštevnosť

Dynamické reklamy vo vyhľadávaní dopĺňajú vaše existujúce kampane založené na kľúčových slovách a pomáhajú vám získať ďalšiu návštevnosť a potencionálnych zákazníkov.

 

Nevýhody DSA kampaní

Neschopnosť úplnej kontroly

Nevýhodou je, že nad týmito kampaňami má inzerent menšiu kontrolu než v prípade klasických kampaní. Ťažšie ovplyvňuje kľúčové slová, respektíve vyhľadávacie dopyty, na ktoré sa reklama zobrazuje. Taktiež ťažšie ovplyvňuje nadpisy reklamy, ktoré si Google berie priamo z webu, a preto ich zmena nie je tak jednoduchá ako v prípade zmeny priamo v Google Ads reklame.

 

Nerelevantné popisy reklám

Pri vytváraní reklamných popisov treba myslieť na to, že rovnaké popisy sa môžu zobrazovať pri desiatkach či stovkách rôznych vyhľadávaní. Aj pri detailnej segmentácií reklamných skupín na rôzne druhy vstupných stránok sa vám môže stať, že jednoducho nadpis a popisy nebudú spolu logicky súvisieť, čo sa týka najmä webov s veľkým množstvom podstránok. Časom viete toto riziko minimalizovať na základe nazbieraných dát a optimalizácie.

 

Vyhľadávacie dopyty s nízkou výkonnosťou mrhajú rozpočtom

Problémom sú stránky, produkty alebo služby, ktoré míňajú časť rozpočtu a neprinášajú výsledky. Rovnako ako pri klasických vyhľadávacích kampaniach sa nájdu kľúčové slová, ktoré nedosahujú želanú výkonnosť, aj pri DSA kampaniach často nastáva situácia, že niektoré podstránky “chytajú” nerelevantné vyhľadávania alebo vyhľadávania s nízkou výkonnosťou. Výsledkom je potom míňanie rozpočtu na vyhľadávania, ktoré neprinášajú želané výsledky. Tieto vyhľadávania (prípadne celé podstránky) je dobré pravidelne kontrolovať, čím skôr odhaliť a nakoniec z kampane vylúčiť. 

 

Chytanie nerelevantných kľúčových slov

Často, najmä v úvode, sa vám môže stať, že sa reklamy budú zobrazovať na nerelevantné kľúčové slová, prípadne na slová, na ktoré sa zobrazovať nechcete. Tieto slová síce môžu čiastočne súvisieť s vašim webom, avšak prinášajú nerelevantnú návštevnosť, a tým pádom neprinášajú požadované konverzie. Vyriešiť to môžete pomocou vylučujúcich kľúčových slov či zoznamu vylučujúcich kľúčových slov.


Praktické tipy na záver

Pri vytvorení Dynamických reklám vo vyhľadávaní by ste mali dodržiavať nasledujúce body:

 

Vylúčte stránky, na ktoré nechcete cieliť

Hneď v úvode vylúčte podstránky, na ktoré nechcete cieliť reklamu a posielať návštevnosť. Týmito stránkami môže byť stránka pokladne, košíka, kontaktu či obchodných podmienok. Ďalším kandidátom na vylúčenie z reklám môžu byť rôzne blogové články písané na témy, na ktoré nechcete zobrazovať reklamu. Môžu obsahovať kľúčové slová, ktoré sú veľmi drahé alebo len veľmi málo súvisia s vašim webom.

Vylúčte kľúčové slová, ktoré používate v klasických kampaniach

Je nežiaduce, aby sa DSA kampane “miešali” do kľúčových slov, na ktoré cielite v klasických vyhľadávacích kampaniach. Hneď pri vytváraní kampane si vytvorte (ak ešte nemáte) zoznam vylučujúcich kľúčových slov, ktorý bude obsahovať kľúčové slová z klasických kampaní a priraďte ho DSA kampani(am). Nezabudnite tento zoznam priebežne aktualizovať (napr. ak z DSA kampane budete presúvať kľúčové slová do klasických, pridajte ho rovno aj do tohto zoznamu). Zabezpečíte tým, že DSA kampane sa budú zobrazovať len na “nové” vyhľadávania, ktoré nemáte pokryté bežnými kampaňami. 

Preberajte si dobre fungujúce kľúčové slová

DSA kampane častokrát pomôžu objaviť nové slová či trendy, na ktoré ste neprišli počas analýzy kľúčových slov alebo sa jednoducho začali používať až časom. Tieto kľúčové slová si preberajte do klasických kampaní, čím môžete ešte zvýšiť ich výkonnosť, keďže pri klasických kampaniach máte vyššiu kontrolu nad nadpismi.

Segmentácia kampane

Najmä pri väčších weboch s rôznorodým obsahom je vhodná segmentácia DSA kampaní na úrovni celých kampaní alebo reklamných skupín. Táto segmentácia podľa vstupných stránok pomôže pri tvorbe popisov, cenových ponukách aj pri rozdelení rozpočtu. Segmentácia kampaní môže byť na základe typu obsahu (napr. produkty, kategórie, značky), priority (najdôležitejšie služby alebo produkty v samostatnej kampani/reklamnej skupine) alebo akýchkoľvek iných parametrov, ktoré dávajú pre daný biznis zmysel.

 

DSA kampane dokážu byť pri správnom nastavení skvelým doplnkom pre klasické vyhľadávacie kampane a v niektorých prípadoch môžu byť dokonca dominantným zdrojom návštev a konverzií z vyhľadávania. Určite stoja za vyskúšanie. Ich využitím je možné rozšíriť pokrytie relevantných vyhľadávacích dopytov. Po spustení tejto kampane nezabudnite na pravidelnú kontrolu a optimalizáciu, pretože rovnako ako môžu byť cenným zdrojom návštev a konverzií, dokážu byť pri nevhodných nastaveniach aj veľkým žrútom rozpočtu s nízkou efektivitou.
Tags :