O klientovi

Moderný štvorhviezdičkový Hotel Zochova chata vznikol po rekonštrukcii, dostavbe a prestavbe pôvodnej preslávenej
Zochovej chaty. Jeho história tak siaha až do roku 1933. Po viac ako 5 rokoch po otvorení Zochovej chaty v „novom šate“
môžeme konštatovať, že toto zariadenie jednoznačne patrí medzi lídrov na slovenskom hotelovom trhu. „Chata“, ktorá bola
pôvodne pomenovaná podľa Samuela Zocha, vyniká predovšetkým kombináciou unikátnej polohy, prvotriednych služieb a
wellness centra zasadeného priamo v malokarpatských bukových lesoch.

 

Zadanie

Hotel Zochova chata sa v spolupráci s externými agentúrami dlhodobo pomerne úspešne venoval online komunikácii, ktorou
podporoval najmä záujem leisure klientely. Od klienta sme dostali požiadavku na audit a zefektívnenie kampaní pre
naplnenie určených cieľov.

 

Hlavné ciele
Hlavné ciele boli určené nasledovne:

 

case-study-hzch-grafy-1

 

Riešenie
Na základe komplexného auditu sme odhalili početné nedostatky a príležitosti:

 • NEVYUŽITÝ POTENCIÁL VŠETKÝCH MOŽNOSTÍ PONÚKANÝCH REKLAMNÝMI SYSTÉMAMI
 • NEEFEKTÍVNA ŠTRUKTÚRA KAMPANÍ V REKLAMNÝCH SYSTÉMOCH
 • POTENCIÁL ZLEPŠIŤ CIELENIE REKLAMY
 • POTENCIÁL ZEFEKTÍVNIŤ REMARKETINGOVÉ AKTIVITY
 • POTENCIÁL ZEFEKTÍVNIŤ CENY ZA PREKLIKY
 • POTENCIÁL ZLEPŠIŤ VÝSLEDKY MAILINGOVÝCH KAMPANÍ

 

Čiastkové ciele
Vzhľadom na výsledky auditu, odhalené nedostatky a príležitosti sme určili čiastkové ciele nasledovne:

 • VYUŽITIE POTENCIÁLU KAMPANÍ V REKLAMNÝCH SYSTÉMOCH
 • OPTIMALIZÁCIA OBSAHU PRI MAILINGOVÝCH KAMPANIACH
 • ZVÝŠENIE RELEVANCIE CIELENIA ONLINE KAMPANÍ
 • VYUŽITIE NOVÝCH SPÔSOBOV KOMUNIKÁCIE

 

Exekúcia

 • OKAMŽITÉ ODSTRÁNENIE ČASOVO NENÁROČNÝCH NEDOSTATKOV
 • REVÍZIA, OPTIMALIZÁCIA A NASTAVENIE NOVEJ PRECÍZNEJŠEJ ŠTRUKTÚRY KAMPANÍ
 • OPTIMALIZÁCIA CIEN ZA PREKLIKY
 • A/B TESTING OBSAHU MAILINGOVÝCH KAMPANÍ

 

Výsledky

Výsledky kampaní za 3 mesačné obdobie bez zmeny rozpočtu na online komunikáciu:

 

case-study-hzch-grafy-2

 

Záver
Za sledované obdobie sme zvýšili výnosy z webu o 81%, pričom cenu za konverziu sme znížili o 17%. Zároveň sme zvýšili
vyhľadávanosť brandových kľúčových slov na Slovensku o 22% a v Česku o 85%.

 

case-study-hzch-grafy-3

 

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Páčil sa vám náš článok?

Zdieľajte na sociálnych sieťach.