Zadanie

Spoločnosť Steelmont Construction a.s. patrí k rozvinutým stavebným firmám s pevným zázemím a perspektívnym tímom skúsených pracovníkov. Zadaním pre nás bolo navrhnúť a vytvoriť nový web pre túto etablovanú firmu zo stavebného priemyslu.

Realizácia

Pri navrhovaní sme vychádzali z toho, že pre danú spoločnosť je dôležité, aby boli na webe ľahko dostupné informácie o službách, ktoré poskytuje a taktiež o zrealizovaných projektoch formou referencií. Web má jednoduchú, prehľadnú a intuitívnu štruktúru, kde návštevník rýchlo a bez problémov nájde informácie, ktoré potrebuje.