logo
logo

Get in touch

Awesome Image Awesome Image

ČSOB Bratislava Marathon.

Kategória:

Performance

Klient:

BeCool

Predstavenie klienta

 

ČSOB Bratislava Marathon sú ikonické bežecké preteky naprieč Bratislavou pre domácich i zahraničných bežcov z viac ako 50 krajín. Ide o rodinné bežecké podujatie v meste milujúcom beh, kde je víťazom každý, kto sa postaví na štart a prekoná sám seba. Dosiaľ prebehlo 18 ročníkov maratónu a viac ako 112-tisíc účastníkov zabehlo viac ako 1,6 milióna kilometrov. 

Zadanie

 

Pandemické roky výrazne ovplyvnili celý svet a tieto preteky nevynímajúc. Organizátori eventu sa preto rozhodli podporiť povedomie o pretekoch v zahraničí i na Slovensku a zvýšiť tak počet účastníkov pretekov.

 
Ciele

 

Cieľom kampane bolo rozšírenie povedomia o pretekoch najmä v okolitom zahraničí a prilákanie väčšieho počtu bežcov na tento unikátny športový event pre fanúšikov behu a aktívnych športovcov.

Stratégia

 

Kampaň sme viedli iba v online a pred jej spustením sme vytvorili stratégiu, v ktorej sme zohľadnili reklamné formáty, ktoré sú atraktívne pre ľudí na sociálnych sieťach. Reklamné videá sme nasadili na Google, Facebook a Instagram. Kampane boli spustené v 5 krajinách a 5 jazykových mutáciách. Prvá fáza kampane začala prebiehať v decembri, kde sme cielili na ľudí, ktorí by štartovné radi dali ako vianočný darček. Okrem záujmového cielenia na nové publikum sme využili aj mailingový zoznam bývalých účastníkov. Z nich sme na Facebooku vytvorili podobné publikum, tzv. lookalike. Druhá fáza bola zameraná len na zahraničné publikum. Cielili sme ju na akvizičné a v menšom podiele aj na remarketingové publikum. 

 
Kreatíva

 

Využívali sme realistické fotografie a videá s motivačnými bežeckými headlinami v piatich jazykoch. 

Výsledky

 

Kampane sme mohli ešte pred ukončením vypnúť, nakoľko sa naplnili kapacity podujatia. Klientovi sme preto ušetrili časť z investície do reklamy. Krajiny s najlepšími kampaňovými metrikami Poľsko a Maďarsko mali medziročné nárasty nákupu štartovného až 462% (PL) a 200% (HU). Zo zahraničných účastníkov ročník 2023 dosiahol o 129 % viac nákupov štartovného ako v roku 2022. Celkovo ročník 2023 dosiahol o 50 % viac nákupov štartovného ako v roku 2022.

Medziročný nárast

129%

zahraničných účastníkov
závodu

Medziročný nárast

50%

účastníkov závodu

Medziročný nárast

462%

pretekárov z Poľska

Vyjadrenie od klienta