logo
logo

Get in touch

Awesome Image Awesome Image

Ako sme klienta dostali na 1. stránku v Googli.

Kategória:

SEO

Klient:

Hotel Devín ****

Predstavenie klienta

Hotel Devín**** je historický a prémiový kongresový hotel v centre Bratislavy so skvelou polohou pri Dunaji. Naša cieľová skupina bola rozdelená do 2 kľúčových segmentov: Prvá skupina je striktne biznisovo orientovaná (majitelia firiem, HR manažéri, event manažéri atď.). Druhou dôležitou cieľovou skupinou boli cestovatelia, ktorí chcú navštíviť Bratislavu.

Ciele

Klient stanovil 3 základné ciele:

1) Zvýšiť organickú návštevnosť stránky

2) Viditeľnosť hlavných kľúčových slov na 1. stránke v Googli

3) Zvýšiť príjmy z organickej návštevnosti oproti minulému roku

 

Stratégia

Vybrali sme kľúčové slová, v ktorých sme videli najväčší potenciál v organickom vyhľadávaní a porovnali sme ich s tými kľúčovými slovami, ktoré sme vybrali kvôli ich obchodnému významu pre nášho klienta. 

Naša stratégia bola postavená na 3 hlavných krokoch:

1) Linkbuilding – Na základe vybraných kľúčových slov sme naplánovali správnu stratégiu linkbuildingu.

2) Obsah webovej stránky – pracovali sme na obsahu webovej stránky, aby sme pomohli našim vybraným kľúčovým slovám v našej linkbuildingovej stratégii.

3) Štruktúrované dáta – pracovali sme aj na implementácii štruktúrovaných dát, ktoré pomôžu robotom lepšie pochopiť obsah nášho webu a zvýšia šancu na lepšiu viditeľnosť vo výsledkoch vyhľadávania.

Ako sme postupovali 

Najprv sme vykonali hĺbkovú analýzu kľúčových slov a vybrali sme tie, ktoré vyhovujú obchodným účelom – a v ktorých vidíme najväčší potenciál pre zvýšenie ich pozície vo vyhľadávaní.

Ako kľúčový faktor pre výber kľúčových slov sme si stanovili za cieľ nezvýšiť všetky kľúčové slová na čo najviac pozícií, ale dostať čo najviac správne vybraných kľúčových slov na 1. stránku vyhľadávania v  Googli – a získať tak veľmi potrebnú relevantnú návštevnosť.

Hlavnou výzvou bolo rozhodnúť sa, na ktoré kľúčové slová sa najviac sústrediť – a ktoré sa pokúsime presadiť a získať lepšie pozície vo vyhľadávaní v Googli s ohľadom na to, že potrebujeme získať výkonnosť v online príjmoch.

Analyzovali sme teda potenciál kľúčových slov rozdelených do 3 skupín. 

Videli sme, že sú medzi nimi také, ktoré majú slušný objem vyhľadávania a napriek tomu vidíme potenciál ich posunu na prvú stránku v Googli.

Potom sme analyzovali výkonnosť kľúčových slov z ppc kampaní a zredukovali skupinu potenciálnych kľúčových slov na základe ich priamej výkonnosti v online transakciách cez webovú stránku.

Následne sme zanalyzovali konkurenciu a veľké stránky ako tripadvisor, booking a pod., aby sme zistili, na čo sa zameriavajú a dokázali sa tejto konkurencii vyhnúť a dosiahnuť rýchlejšie výsledky.

Výsledky

Organické vyhľadávanie sa stalo druhým najsilnejším kanálom z hľadiska návštevnosti webu (23 %) a prinieslo najviac relevantných návštevníkov webu z hľadiska času stráveného na stránke (1min, 36s). Organické vyhľadávanie sa stalo 2. najsilnejším kanálom z hľadiska príjmov z webu (33%).

Medziročný nárast

99,46%

v organickej
návštevnosti

Medziročný nárast

74,95%

v príjmoch
z organickej
návštevnosti

Medziročný nárast

97,69%

v počte kliknutí
na telefón

Medziročný nárast

108,91%

v počte kliknutí
na e-mail

Medziročný nárast

47,37%

v počte rezervácií
stolov

Organika tvorila až

37,42%

z hľadiska
webových konverzií

Sumár:

Napriek aktuálnej náročnej situácii na trhu a novej webstránke sa nám podarilo výrazne prekročiť klientove očakávania pri absolútne minimálnom rozpočte na reklamu. Svedčí to o zručnosti našich SEO špecialistov a vynaliezavosti pri vytváraní stratégie a linkbuildingu.

Vyjadrenie od klienta

Cieľom každého majiteľa webstránky je dostať sa na 1. stránku v Googli. Nebol som si však istý, či sa nám to s našimi službami pri veľkej konkurencii môže podariť. Vďaka ptagroup už ale nepochybujem o tom, že marketingové agentúry tu nie sú iba na tvorbu reklám, ale hlavne na to, aby vám plnili sny a ciele. Spoluprácu si od začiatku veľmi užívame, sú to profesionáli s priateľským prístupom a veľmi si cením, že dokážu ponúkať netradičné riešenia, ktoré fungujú.

Jakub Majcin

Riaditeľ hotela