logo
logo

Get in touch

Awesome Image Awesome Image

Marketingová
stratégia.

Kreativita bez stratégie je umenie. Kreativita so stratégiou je reklama.

Marketingová stratégia je dôležitá pre každú značku.

 

Zahŕňa poslanie vašej spoločnosti, váš trhový positioning, víziu vašej spoločnosti a marketingové 4P (produkt, cena, komunikácia, distribúcia). Musíte poznať cesty, po ktorých kráčate, aby ste vedeli, za akým cieľom sa ženiete. 

Analýza značky

Analýza konkurencie

Definícia cieľov

Kreatívne cesty

Mediamix a harmonogram

Finančná rozvaha

Najlepšia marketingová stratégia?

Zaujímajte sa o zákazníkov.

Komu predávate vaše produkty? Prečo ich predávate? Čo to prinesie zákazníkovi? Na akého zákazníka komunikujete? Cez aké kanály a médiá? Sú tie kanály správne vzhľadom na cieľovú skupinu? Aká je vaša konkurencia a čo robí lepšie ako vy? Aká je vaša pozícia na trhu? V ktorých častiach roka dokážete produkt predávať najlepšie? Na tieto a mnohé ďalšie otázky odpovedajú marketingoví stratégovia. 

Čo ste sa nás vždy
chceli spýtať.

Marketingová stratégia je dokument, ktorý definuje cestu vašej značky na konkrétny časový úsek (väčšinou na 1 rok).

Marketingová stratégia definuje kreatívne cesty, konkrétny mediamix, cieľovú skupinu, harmonogram mediálnych výstupov, finančnú rozvahu a konkrétne ciele kampaní.

Iba ten, kto to so svojim podnikaním myslí vážne.

Potrebujete pomôcť
s marketingovou stratégiou?