logo
logo

Get in touch

Awesome Image Awesome Image

Media
planning.

Rozvrhnite zdroje strategicky pre cielený dosah.

Mediálne plánovanie určuje, ako, kedy a kde bude spoločnosť zdieľať obsah s cieľovou skupinou. Tak, ako vaše produkty či služby nie sú pre všetkých, ani všetky médiá nie sú vhodné práve pre vás. 

Prieskum trhu

Definícia cieľov

Analýza cieľovej skupiny

Mediálny plán

Rozdelenie rozpočtu

Reporting

Nezáleží na tom, čo predávate, ale ako a komu to predávate.

Premýšľajte nad tým, kde oslovujete vašu cieľovku. Ak hľadáte upratovačky, LinkedIn vám nepomôže. Ale ak hľadáte programátorov, stane sa jedným z vašich hlavných hiringových kanálov. 

Čo ste sa nás vždy
chceli spýtať.

Podľa toho, čo a komu predávate. V rámci mediálneho plánovania sa podľa marketingovej stratégie rozhodnete, ktoré médiá využijete. Môžete si vybrať: web, youtube, google, billboardy, citylighty, letáky, televízne spoty, rádio spoty, telemarketing, kongresy a výstavy. Všetko je to o vašej cieľovke.

Otázka za milión, na ktorú majú odpoveď naši stratégovia. Onlinové aktivity, z ktorých si môžete vybrať, sú napr. sociálne siete, e-mailing, porovnávače, vyhľadávače, bannerové kampane, blogy, vlogy, affiliate marketing, podcasty, influencer marketing a kopec ďalších možností.

Potrebujete pomôcť
s mediaplánom?