O klientovi

Internetový obchod Beryko je špecialistom na smartphony so zameraním najmä na rýchlo sa rozvíjajúcu značku Xiaomi. Pre zákazníkov je na trhu spoľahlivým partnerom už od roku 2013.

 

Zadanie

Klient nás oslovil s tým, že dostal na nás dobré odporúčania ohľadne tvorby a správy PPC kampaní. Jednoznačnými požiadavkami klienta bolo maximalizovať zisk z jednotlivých reklamných systémov pričom bola stanovená maximálna cena za konverziu. Zveril nám kampane v Českej republike a na Slovensku.

 

Hlavné ciele

 

Beryko_hlavne ciele

 

Riešenie

Na základe úvodnej analýzy aktuálneho stavu sme v reklamných systémoch Google Adwords a Sklik riešili nasledovné veci

  • Tvorba novej štruktúry kampaní (search, display, merchant)
  • Revízia a tvorba remarketingových zoznamov (search, display aj merchant)
  • Komplexná optimalizácie cien za prekliky s dôrazom na zariadenia, lokality, dni v týždni a tiež hodiny dňa
  • Nastavenie potrebných skriptov
  • Pravidelný kontroling výkonností a optimalizácie kampaní

 

Výsledky

Výsledky kampaní za sledované obdobie boli nasledovné:

 

Beryko_vysledky